Stichting Goederenbank Den Helder.

Gratis hulp aan Minima's in Huisraad, Kleding, en meer.

AVG- Privacy Statement:

Stichting Goederenbank heeft een beschermd vorm van Privacy, wat betreft uw gegevens.

1. Wij verkopen nooit geen gegevens aan derde.


2. Wij slaan geen persoonlijke persoonsgegevens op, door gebruik te maken van ons contact formulier op de website. Zodra wij de mail hebben afgehandeld worden deze direct verwijdert. Dit geld ook voor andere E-mails.


3. Bij inschrijving dient u persoonsgegevens af te staan, zoals adres, telefoonnummer, bron van inkomsten, inzage ID bewijs of verblijfsvergunning. Deze worden nooit opgeslagen in een computer, i.v.m. gevaar van Hacken. U vult samen met een medewerker een inschrijfformulier in, deze gegevens slaan wij op in een map in beveiligde omgeving. Deze gegevens blijven een jaar bewaard, indien u niet de inschrijving verlengd worden deze automatisch vernietigd na een jaar.

4. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht, wat betreft persoonsgegevens.

5. Wij maken geen gebruik van cookies op onze website of trackings mogelijkheden.

6. Wij geven geen persoonsgegevens vrij in welke vorm dan ook, verkopen dit niet aan adverteerders. Zullen nooit uw gegevens vrij geven aan andere personen.

7. Gegevens van Vrijwilligers worden ook niet opgeslagen in de computer, en na het beeindigen van Vrijwilligers overeenkomst worden alle gegevens vernietigd.

8. Wij slaan geen enkele persoongegevens op in computers.

9. Wij slaan geen persoongegevens op via onze social media accounts, alle toegezonden berichten worden geheel gewist na afhandeling.

10. Wij zullen echter ook niet zomaar contact met u opnemen, of ongevraagde E-mails verzenden. Indien echt noodzakelijk zullen wij contact zoeken met u.

11. Opgeslagen beveiligingsbeelden worden automatisch gewist, na drie maanden. Wij maken alleen gebruik van de beveiligingsbeelden indien dit nodig blijkt te zijn bij ongeregeldheden.

12. Bij inschrijving zijn uw gegevens beveiligd opgeslagen, en kunnen alleen medewerkers van de Stichting Goederenbank bij deze gegevens.


Heeft u vragen wat betreft de persoonsgegevens, dan kunt u hiervoor terecht bij: Samuel van Sandijk (Voorzitter) Stichting Goederenbank Den Helder.