Stichting Goederenbank Den Helder.

Gratis hulp aan Minima's in Huisraad, Kleding, en meer.

Gift of donatie geven voor hulp aan de minima doelgroep:


Stichting Goederenbank Den Helder doet zeer veel voor de minima doelgroep, zo proberen wij hun zoveel mogelijk te helpen aan gratis huisraad & kleding. Dit kost geld en daarom kunnen wij niet zonder giften of kleine donaties. Stichting Goederenbank maakt ook onkosten om deze doelgroep te helpen, daarom zijn giften en donaties van harte welkom.

Een gift geven of een kleine donatie storten, voor ons werk voor de minima doelgroep kan zeer makkelijk.


Stort een kleine gift of donatie o.v.v. Gift/ donatie naar: NL69 INGB 0007 2263 45.

Wij zijn u zeer dankbaar voor uw geweldige gift of donatie, zo kunnen wij de minima doelgroep blijven helpen aan gratis huisraad & kleding.


Doneren kan ook in de vorm van overtollige huisraad & Kleding:Doneren kan ook in kleding en overtollig huisraad, u kunt op verschillende manieren een mooi steentje bijdragen in de hulp aan de minima doelgroep.
Door het doneren van uw overtollige huisraad en kleding of zelf fietsen, kunt een een gezin of persoon die niet het geld heeft dit te kunnen kopen ongelooflijk blij maken. Want samen staan we sterk bij armoede.Hartelijk bedankt namens het: Team Stichting Goederenbank Den Helder, maar ook namens alle minima uit de lokale omgeving van Den Helder.